Bleskozvod dnes potrebuje každý a ak nemá bleskozvod tak aspoň kvalitnú prepäťovú ochranu. Ľudia sa bleskov boja a myslia si že bleskozvod stačí, lenže on musí mať určite náležitosti o ktorých nevedia dnes ešte stále ani elektrikári.

Čítať viac
BLESKOZVODY
  • Ochrana pred bleskom je bezpečná.
  • Ochrana pred bleskom je jednoduchá.
  • Ochrana pred bleskom môže byť aj veľmi diskrétna
  • Ochrana pred bleskom môže byť aj technicky a aj esteticky pekná.
Čítať viac
VÝROBA ROZVÁDZAČOV
  • Pri výrobe rozvádzačov spolupracujeme s renovovanými dodávateľmi typizovaných skríň rozvádzačov.
  • Používame istiace, spínacie, ovládacie a komunikačné zariadenia od nami overených dodávateľov.
  • Rozvádzače dodávame do rôznych prostredí ako napríklad do vonkajšieho prostredia,
  • Vnútornú výzbroj rozvádzačov realizujeme sami v našich dielenských priestoroch alebo pri veľkých rozvádzačoch priamo na mieste osadenia rozvádzača.
Čítať viac
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ
  • Projektovú dokumentáciu pre elektroinštalácie a el. zariadenia vykonávame v rozsahu elektrických zariadení do 1 000V.
  • V rámci dozornej činnosti sme dozorovali rekonštrukcie a výstavby nových elektroinštalácií objektov na celom území Slovenska
Čítať viac

ZÁRUKA

Na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela.

KONTROLA KVALITY

Dvojitá kontrola po ukončení hrubej montáže, t. j. po osadení rozvádzača, uložení káblov do stien a vývodov pre technologické zariadenia.

ZMLUVA

V zmluve o dielo v zmysle Obchodného zákonníka sú určené všetky podmienky realizácie diela.

ELHA KOMPLET, S.R.O.

Iršajská 867/14

900 91 Limbach

IČO: 35 949 228

IČ DPH: SK2022044255

KONTAKT

MOBIL: +421 903 887 473

E-MAIL:

haramia@elhakomplet.sk

firma@elhakomplet.sk

Copyright © 2020 - ELHA Komplet s.r.o.